پر خواننده ترین ها

مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود

04/28/2018 | دیگران

ملت مسلمان و مجاهد افغانستان همواره فریب و وعده‌های چرب و میان‌خالی حکومت و حامیان آن را مبنی تأمین امنیت، حکومتداری خوب، اقتصاد شگوفا، ایجاد زمینه‌ها

ادامه مطلب ...

سقوط دولت خلافت و واقعیت‌های المناک این امت

04/28/2018 | دیگران

اولین واقعیتی‌که امت اسلامی در آن بسر می‌برد، عدم تطبیق اسلام و عدم اجرای حدود الهی در سرزمین الهی است و این در حالی‌ست که امت اسلامی با کمیت۱۷۰۰میلیو

ادامه مطلب ...

28 رجب؛ روز فروپاشی وحدت مسلمین

04/19/2018 | دیگران

مسلمانان وضعیت کنونی را در حالی سپری می‌کنند که در موجودیت خلافت اسلامی هیچ کسی جرئت آن را نمی‌یافت که ارزش‌های اسلامی را توهین و تحقیر نماید؛ چون کفا

ادامه مطلب ...

اهداف امریکا از کشانیدن پای طالبان به میزمذاکره

04/13/2018 | دیگران

طالبان، گروه جهادیی‌که بعد سقوط دولت‌شان در سال 2001م توسط امریکا علیه حضور امریکا جنگ را آغاز کردند و تا امروز این جنگ ادامه دارد. وحدت و انسجام در

ادامه مطلب ...

فلسطین فراموش شده!

04/07/2018 | دیگران

بعد از سقوط نظام خلافت و پارچه‌پارچه شدن سرزمین‌های اسلامی، غربی‌ها دانستند که دیگر هیچ قدرتی نمی‌تواند با خودشان مقابله کند. از آن به بعد کشورهایی قد

ادامه مطلب ...
بدون تبصره
حدیث هفته...        

«أفضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل.»
(مسلم: ۱۱۶۳)
ترجمه: بهترین روزه بعد از ماه رمضان، روزه ماه محرم و بهترین نماز بعد از نمازهای فرض، نماز شب است.