ازدواج در افغانستان
01/11/2018 | دیگران

    جالبیت مقاله   |  

4.4

5/


ارزیاب کنندګان:23

نویسنده: تمیم افشار
ازدواج، پدیده‌ای است که همواره در آموزه‌های دینی از آن تمجید شده و مسلمانان بدان فراخوانده شده اند. ازدواج سنتی از پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم بوده و در احادیث نبوی، مکمِل ایمان خوانده شده است؛ نظر به آموزه‌های اسلامی کمال ایمان فرد در گرو این سنت نبوی بوده که با انجام آن ایمان فرد کامل شده و زیست اسلامی برایش آسان خواهد شد.
در اسلام، به تساهل و آسان‌گیری در ازدواج امر شده تا افراد به سادگی و بدون کدام مشکل بتوانند از تجرد بدر آمده و زندگی مشترکی را آغاز کنند. این بدان خاطر است که ازدواج و زندگی مشترک از ضروریات در زندگی انسان است؛ زمینه‎ساز آرامش فکری و رفع مشکلات  روانی بوده و زندگیِ راحتی را به انسان می‌بخشد.
امروزه، با نگاهی به جوامع اسلامی خصوصاً افغانستان، در می‌یابیم که مردم در خصوص ازدواج طبق سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم عمل ننموده و مشکلات فراوانی را درین امر خلق نموده‎اند و به خاطر پایبندی خانواده‌ها به شماری از بدعت‌ها و رسم و رواج‌هایی‎که در اسلام جایی ندارند، جوانان به سختی می‌توانند به این سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم عمل نمایند.
مخارج زیاد، انجام مراسم و محافل مزخرف و پر مصرف، بُرد و آوردهای غیرضروری و از همه مهم‌تر، درخواست مهریه‌ای زیاد از داماد توسط خانواده‌ها-که حق خود دختر می‌باشد- از رسوم زشت و اعمال بدی است که ازدواج را برای جوانان مشکل ساخته است. مشکلات و سختی‌ها در امر ازدواج، چالش‌های فراوانی را برای جوامع به بار آورده است؛ از قبیل: بالارفتن گراف فساد اخلاقی، بالارفتن سن ازدواج در نتیجه‌ی مخارج زیاد وغیره از مشکلاتی است که وابستگی خانواده‌ها را برهم زده و رسم و رواج‌های پست و منفور از علل آنست.
انسانی‎که در خود غریزه‌ی جنسی دارد، نیاز به ارضای آن داشته که ازدواج بهترین روش آنست، اما سختی‌ها در امر ازدواج و مخارج بالا آن‌را برای جوانان غیرممکن ساخته است. در صورت عدم توانایی جوانان به ازدواج، به راه‌های دیگری برای ارضای غریزه‌ی خود روی خواهند آورد که خود زمینه‌ساز ترویج فساد اخلاقی در جوامع خواهد بود.
ازدواج سالم یکی از الزامات زیست راحت و بدون مشکلات فکری می‌باشد، پس باید همگی این دغدغه را داشته باشند تا چالش‌های فراراه این امر را مرفوع ساخته و در انجام آن تساهل و آسانی اختیار نمایند. با آسانی در امر ازدواج از بروز مشکلات بزرگ اجتماعی که بارزترین آن فساد اخلاقی در جامعه است، جلوگیری خواهد شد.
اسلام که بهترین نظام زندگی را برای بشر ارایه نموده، مناسب‌ترین راه‌حل را برای رفع این مشکل به ما می‌دهد. با تطبیق شریعت اسلامی و نظام اجتماعی اسلام تمام مشاکل اجتماعی حل شده و همه‌ی مسایل به صورت درست و انسانی آن تطبیق خواهد شد که ازدواج ذیل این مسایل می‌باشد.
با توجه به نصایح و اوامری که شریعت اسلامی در خصوص ازدواج به ما می‌دهد، می‌توان دریافت که رسم و رواج‌های ناپسند و بدعت‌های ایجاد شده در زمینه ازدواج در اسلام جایگاهی نداشته و تطبیق احکام اسلامی به همگیِ شان نقطه‌ی پایان خواهد گذاشت و با تطبیق درست احکام اسلامی و انتظام مسایل اجتماعی، مشکلات اجتماعی هم رفع خواهد شد.


    جالبیت مقاله  
|  

4.4

5/


ارزیاب کنندګان:23   ارسال نظر