ما مخالف نظام نبودیم، نیستیم و نخواهیم بود!
02/07/2018 | دیگران

    جالبیت   |  

3.9

5/


ارزیاب کنندګان:6

نویسنده: بیژن جان
ندایی‌که گاه و ناگاه از گلوی مجاهدین متقاعد و بزرگان قومی، که خود را در معرض حذف از اریکۀ قدرت در افغانستان می‌بینند، بیرون می‌شود. مجاهدین و رهبران قومی افغانستان بعد از اجلاس بن و تسلیمی حاکمیت افغانستان به غربی‌ها، همواره خود را برحق و لازمی برای اجرای اهداف غربی‌ها نسبت به دیگران دانسته‌اند. بناً هرزمانی‌که احساس خلع قدرت از جانب غربی‌ها می‌کنند، فریادکنان می‌گویند: «ما مخالف نظام(دست نشاندۀ شما) نبودیم، نیستیم و نخواهیم بود؛ زیرا ما خود در ساختار پایه‌های این نظام نقش اساسی را داشته‌ایم و برای ریشه دوانیدن ارزش‌های استعماری(دموکراسی) بیشترین قربانی‌ها را متقبل شده‌ایم.»
تبصره:
این یک حقیقت انکار ناپزیر است که مجاهدین متقاعد افغانستان و رهبران قومی بعد از کشمکش‌های زیاد داخلی، که منجر به ویرانی‌های خانمانسوز در عرصه‌های مختلف بر مردم مسلمان افغانستان شد، طی یک معاملۀ ننگین، سرنوشت سیاسی ملت مسلمان ما را به غربی‌ها سپردند و افغانستان را رسماً تحت استعمار نظامی غرب در آوردند. غربی‌ها برای پیشبرد اهداف خود از این گروه در مواقع مختلف استفاده اعظمی نموده و بعد از نیل به هدف خود آن‌ها را مانند ظروف یک‌بار مصرف، به زباله‌دانی انداخته است. از سوی دیگر، تعداد از سران مجاهدین با استفاده از این موقع خود را به سرمایه‌داران میلیونی و سهم‌داران شرکت‌های بزرگ در داخل و خارج از کشور مبدل نمودند و گاهی به ایجاد باندهای مافیایی برای فشار دادن گرده‌های مردم دست زدند.
از سوی دیگر، امریکا هیچ‌گاهی بالای کسانی‌که سابقۀ مبارزه با اشغالگران را داشته باشد، اعتماد ننموده و تلاش خواهد نمود تا یک نظام سیکولر و تابع غرب را در افغانستان اساس‌گذاری نموده و با گماشتن افراد متأثر از مفکورۀ سرمایه‌داری اهداف خود را در منطقه پیاده نماید. از اینرو، موجودیت افراد و اشخاصی قدرت‌مند و بانفوذ را که جزیره‌های قدرت نامیده می‌شوند، تهدید در برابر اهداف خود می‌دانند. لذا از شروع حکومت تحت حمایت خویش در سال ۲۰۰۱م بدین‌سو تلاش نموده تا از هر طریق ممکن با گروه‌های فوق‌الذکر حساب خود را یک‌طرفه کند، که مردم افغانستان در سال‌های اخیر شاهد قتل‌های هدف‌مند و زنجیروی متنفذین و بزرگان و هم‌چنان شاهد عزل و کنار زدن آن‌ها از قدرت بوده‌اند.
در نتیجه می‌توان گفت: هرچند مجاهدین متقاعد و رهبران قومی آخرین تلاش‌های خود را برای بدست آوردن اعتماد غرب کافر نمایند و بارها و بارها گلو پاره کنند که ما مخالف نظام نبوده، نیستیم و نخواهیم بود؛ اما واقعیت این است که غرب از شما راضی نخواهد شد و در موقع مناسب شمارا ذلیل خواهد کرد. بناً عزت، مجد و عزمت را از الله سبحانه وتعالی طلب کنید و برای رضایت الله سبحانه وتعالی از خوش‌خدمتی کفار دست بکشید و برای حاکمیت اسلام بکوشید تا الله  قادر و توانا شما را عزیز در اسلام گرداند تا رستگار دنیا و آخرت گردید.


    جالبیت  
|  

3.9

5/


ارزیاب کنندګان:6   ارسال نظر