غفلت شایستۀ امت اسلامی نیست
03/01/2018 | دیگران

    جالبیت مقاله   |  

4.8

5/


ارزیاب کنندګان:13

نویسنده: پارسا ارسلان
یک مسئله برایم خیلی جالب است که پیروان سایر مکاتب و ایدولوژی‌ها ولو خیلی پیش پا هم افتیده باشد، تلاش می‌ورزند تا موقف ناچیز شان حد اقل حفظ و گسترش یابد و برای رسیدن به شأن، عظمت و قدرت شان امکانات مادی و معنوی شان را مصرف نمایند و بشکل خسته‌گی ناپذیر شبانه‌روزی تلاش می‌ورزند.
از سوی دیگر یکتعداد از قدرت‌ها و پیروان مکاتب فعال فعلی در صدد تقویت و مستحکم سازی پایه‌های دولت و تمدن شان هستند، ولو با قیمت خون نسل بشری تمام شود. و در راه این هدف، دنبال استثمار، به خاک و خون کشانیدن و استعمال انواع از اسلحه‌های پیشرفته حتی؛ بمب‌های هستوی، مادر بمب‌ها و تکنالوژی کشتار جمعی، بالای ملت‌ها هستند.
مثلاً امریکا که حامل ایدولوژی کپیتالیزم یا همان سرمایه‌داری است، که دنبال فقیر ساختن و مکیدن خون نسل بشر در حرکت بوده و برای از بین بردن این نسل اسالیبی متفاوتی را بکار می‌برد و از جزئیات امور بشر تا کلیات در صدد دخالت و فلج سازی آنان است. از طول عمر این دولت غاصب و اشغال‌گر ۲۴۳ سال می‌شود، یک تاریخ بسیار کم یعنی تنها در بر گیرنده سه نسل امریکایی است و با این تاریخ محدودش ۲۰۰ سال عمر این دولت در جنگ و نظامی‏گری سپری شده است که تنها نمونه‌های بارز آن عبارت از: جنگ انقلابی امریکا، جنگ با مکسیکو، جنگ امریکا و اسپانیا، جنگ جهانی اول و دوم، جنگ ویتنام، اشغال عراق، اشغال افغانستان و... که جان صدها میلیون نفر در این جنگ‌ها گرفته شده است، می‌باشد. این حماقت و یاغی‏گری تا حالا جریان دارد.
مگر برای مردم دنیا عجیب و قابل تأمل نیست که امریکا فعلاً بیش از ۸۰۰ پایگاه فعال نظامی در سراسر جهان داشته و با آن دنیا را می‌چرخاند و به هر نوعی که بخواهد در آن سرزمین‌ها، اعمال نفوذ می‌نماید و گاه ناگاه وضعیت موجوده و واقعات جاری در آن سرزمین‌ها را برخلاف تقاضا و خواهش ساکنین آن در حرکت می‎آورد. نقش سمبولیک شورای امنیت و سازمان ملل منافی منافع امریکا بوده که نمی‎تواند با این کشور استعمارگر مخالفت کند و آنان نیز باید از امریکا تبعیت نمایند؛ حالانکه ادعای بی‎طرفی و نمایندگی از ملل دنیا را دارند.
از سوی دیگر، این ادعای بی‏جای امریکا است که همواره در راه استثمار ملل مختلف شعار صلح را سر داده و خود را حامل و پشتیبان این گمشدۀ واقعی مردم مخاطب قرار می‏دهد. این در حالیست که دیگر تجارب حضور و استعمار غرب به اثبات رساند که در زیر بال‏های کبوتران صلح امریکایی، بمب‏ها حتی مادر بمب‌ها، جابجا شده و همیشه بالای مردم برکت‏اش را می‎بارد که چه بد برکت است این کبوتران صلح!


    جالبیت مقاله  
|  

4.8

5/


ارزیاب کنندګان:13   ارسال نظر