قدس را از یاد نبرید!
03/17/2018 | دیگران

    جالبیت   |  

5.0

5/


ارزیاب کنندګان:2

نویسنده هدایت الله امین
ایجاد دولت یهود (اسرائیل) و اشغال فلسطین توسط این رژیم، تکان بزرگی بود که امت مسلمه بعد از فروپاشی دولت اسلامی (خلافت) در سال 1924 متحمل گردید. روی کار آمدن دولت یهود در قلب مسلمانان شوک بزرگی را بالای امت مسلمه وارد نمود که از آن به بعد برادران و خواهران ما در سرزمین اسراء و معراج دایمأ مورد ظلم و شکنجه اشغال گران یهودی قرار می گیرند. 
قدس سرزمین اسراء و معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم،اولین قبله و سومین مکان مقدس بعد از مکه و مدینه منوره نزد مسلمانان به شمار می رود. قدس مکانی است که در عصر خلافت عمر "رض" فتح گردید و این دولت خلافت بود که از آن محافظت کرده و مدافع آن بود. اما بعد از فروپاشی خلافت، کشورهای استعماری آن زمان این سرزمین مقدس را در اختیار دولت یهود قرار دادند. دولتی که اینک بزرگترین حامی آن دولت امریکا می باشد که به واسطه آن سیاست های خود را در منطقه به پیش می برد. 
اما این زخم زمانی تازه گردید که دولت امریکا قدس را منحیث پایتخت دولت یهود اعلام نمود و همچنان این ادعا را ثابت ساخت که در حقیقت اسرائیل فرزند خوانده دولت اشغال گر امریکاست که از آن برای مقاصد استراتیژیک خود در منطقه استفاده می کند. حال بر ارتش دلیر امت مسلمه لازم است تا سرزمین مقدسی چون قدس را فراموش نکنند و برای دفاع و حفاظت از ارزش ها و مقدسات اسلامی به پا خیزند و سرزمین مقدس فلسطین را که پاره ای از تن امت مسلمه به شمار می رود؛ از چنگال دولت خود کامه و ظالم یهود رها سازند. 
ارتش های سرزمین های اسلامی باید هر چه زودتر دست به کار شوند و تمام نیرو و توان خود را صرف دفاع از اسلام و امت مسلمه نمایند و دست از اطاعت از حکام دست نشانده و مزدوری که با خون مسلمانان بازی می کنند، برداشته و مدافع عزت امت مسلمه و اسلام باشند. این را نباید فراموش کرد که این همه بدبختی و بیچاره گی مسلمانان زمانی به پایان خواهد رسید که به اصل خود باز گردند و همان طور که عقیده شان ایجاب می کند، یک تن واحد گردیده و با تأسیس خلافت دست استعمارگران را از سرزمین های خود قطع کنند. 
با این وجود، آزادی قدس و دیگر سرزمین های اسلامی در گرو وحدت دوباره امت مسلمه و تأسیس دوباره دولت خلافت می باشد. از این رو، امت مسلمه باید تمام سعی و تلاش خود را برای وحدت دوباره و ایجاد دولتی که مدافع عزت فرد فرد امت مسلمه می باشد، به خرج دهند. چنانچه، ایجاد دوباره خلافت نقطه پایان سیه روزی های این امت درد دیده خواهد بود؛ امتی که بیشتر از هر زمانی نیازمند بازگشت عزت و جلال گذشته خود می باشد تا زیر چتر دولت خلافت یکبار دیگر رهبری جهان را به عهده گرفته و تاریخ را از نو  آغاز کنند.

    جالبیت  
|  

5.0

5/


ارزیاب کنندګان:2   ارسال نظر