فلسطین فراموش شده!
04/07/2018 | دیگران

    جالبیت مقاله   |  

4.4

5/


ارزیاب کنندګان:8

نویسنده: ارسلان اعماق
بعد از سقوط نظام خلافت و پارچه‌پارچه شدن سرزمین‌های اسلامی، غربی‌ها دانستند که دیگر هیچ قدرتی نمی‌تواند با خودشان مقابله کند. از آن به بعد کشورهایی قدرت‌مند غربی در پی مستعمره کردن سرزمین‌های اسلامی برآمدند، که از آن جمله سرزمین مقدس فلسطین در سال 1948م تحت اشغال رژیم صهیونیستی یهود در آمد. بعد از اشغال فلسطین توسط دولت یهود، این رژیم در پی اشغال زمین‌هایی این سرزمین شد. در اول این رژیم با مقاومت مردم این سرزمین مواجه شد و چون مردم فلسطین پیشتیبان قوی برای مقابله با این رژیم نداشتند، نتوانستند در مقابل این رژیم مقاومت نمایند. دولت صهیونیستی یهود در مقابل فلسطینیان بدون در نظر گرفتن حتی قوانین بین‌المللی، شروع به دستگیری و زندانی کردن مردمانی پرداخت که در خط مقاومت ایستاده بودند و حاضر نبودند که سرزمین مقدس‌شان را به این یهودی‌ها واگذار کنند. این در حالی است که مادۀ ۹ اعلامیۀ جهانی حقوق‌بشر به صراحت اعلام کرده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.»
قوانین ساخته شده برای بشر توسط بشر، به صاحبان قدرت این محدودیت را ایجاد نمی‌کند تا در امورات کاری، دولت‌ها از آن قوانین پیروی کنند؛ بل آن قوانین تنها در حد تیوری و در بسا نقاط بالای مردم مظلوم و بی‌دفاع قابل تحمیل است. آمارها نشان می‌دهد که دولت یهود از زمان اشغال سایر اراضی فلسطین در سال 1967م، صدها هزار فلسطینی را دستگیر کرده، به طوری‌که تعداد آن‌ها از مرز 650 هزار مورد گذشته و تنها طی 20 سال(1967 تا 1987م) بالغ بر 380 هزار دستگیری صورت گرفته است. زندان‌های دولت یهود پر از زندانیان فلسطینی بوده و یهودی‌ها همه‌روزه بالای این مردم رنجدیده و درمانده شکنجه‌های مختلفی را روا می‌دارند که در ذیل به عمده‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:
1- آزمایش‌های خطرناک پزشکی روی زندانیان فلسطینی: "دالیا ایزیک" رئیس کمیتۀ علوم در پارلمان دولت یهود(کنست) در سال ۱۹۹۷م فاش ساخت که: «اسرائیل هرسال حدود یک‌هزار آزمایش خطرناک پزشکی بر روی زندانیان فلسطینی انجام می‌دهد.»
2- آزارهای جنسی برای شکنجۀ زندانیان فلسطینی به ویژه زنان: آزارهای جنسی بخش دیگری از این جنایات می‌باشد. خاتم صفین مدیر اتحادیۀ کمیته‌های زنان فلسطینی گفت: «سربازان اسرائیلی بیشتر زنان جوان فلسطینی را هدف بازجویی قرار می‌دهند و به آن‌ها آزار جنسی می‌رسانند.»
3- تغذیۀ اجباری: تغذیۀ اجباری یکی از دیگر موارد شکنجه‌ای زندانیان محسوب می‌شود. اسرای فلسطینی همواره از اعتصاب غذا به عنوان اهرمی برای اعتراض به شرایط وخیم زندگی در زندان‌های دولت یهود استفاده کرده‌اند. پارلمان دولت یهود(کنست) در سال 2015م قانون تغذیه را تصویب کرد که به مقامات اشغالگر اجازه می‌دهد تا زندانیان فلسطینی را مجبور نمایند، هنگامی‌که زندگی آن‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرند، به زور به آن‌ها غذا بخورانند. هم‌چنان، جنایاتی دیگری را مانند لت و کوب، شکنجۀ برقی، بی‌خوابی وغیره را بالایی این مردم بی‌گناه روا می‌دارند.
حالت کنونی امت در فلسطین، سوریه، میانمار، افغانستان... را تنها با وحدت امت و تأسیس دوبارۀ دولت خلافت راشده می‌توان تغییر داد. پس باید برای اعاده کردن زنده‌گی اسلامی و تأسیس دوبارۀ دولت خلافت راشده سعی و تلاش شبانه‌روزی انجام دهیم، تا هم فرضیت اقامۀ آن اداء شده و هم امت مسلمه از این حالت دردناک بیرون شود و در زیر چتر آن امنیت و آرامش واقعی را تجربه کنند.

    جالبیت مقاله  
|  

4.4

5/


ارزیاب کنندګان:8   ارسال نظر