مقالات

نافرمانی از نظام حاصل بی باوری به آن است

02/20/2018 | دیگران

افغانستان سرزمینی است که همواره مردم آن توسط دولت وعده‌ای به اصطلاح روشن‌فکر، متهم به قانون‌شکنی و عدم پیروی از آن می‌شوند. در واقع چنین است؛ مردم چند

ادامه مطلب ...

باید عزت‌مان را از امریکا پس بگیریم!

02/20/2018 | دیگران

سه امپراتوری، از انگلیس گرفته تا شوروی و حالا هم امریکا، بر اساس طاغوت در عصر، که قرآن کریم در آسمان نه؛ بل در زمین قرار دارد، قدرت‌چلانی کردند. اکنون

ادامه مطلب ...

راهبردهای امریکا؛ تباهی ملت‌ها

02/20/2018 | دیگران

امریکا که امروز در هِرم قدرت جهانی قرار دارد و بخاطر کسب منافع و جهت بقای خود در کره خاکی به‌حیث ابرقدرت جهانی از پیمان‌ها، پلان‌ها، برنامه‌ها و راهبر

ادامه مطلب ...

تنش ها میان سیاست گران؛ چالش جدید وحدت ملی؟

02/20/2018 | دیگران

در این اواخر دیده میشود که علاوه بر نابسامانی های امنیتی، محدودیت های اقتصادی، مشکلات اجتماعی و…، تقابل قدرت های محلی مشکلی دیگر بر مشکلات مردم افزوده

ادامه مطلب ...

ایران و نقش خاینانۀ آن

02/20/2018 | دیگران

ایران، با دولت آخندی تحت نام جمهوری اسلامی ایران، از دیر زمانی بدین‌سو خود را پرچم‌دار اسلام و ادعای یگانه دولت اسلامی می‌کند و این در حالی است که مرد

ادامه مطلب ...

اردو سیاسی می‌شود؛ آیندۀ افغانستان در دستِ اردو!

02/11/2018 | احمد صدیق احمدی

به سخنِ معروف؛ اگر تصمیم‌گیری دولت‌ها بجای سیاست‌مداران به دست نظامیان قرار گیرد، جغرافیا، مردم و ارزش‌های آن دیگرگون خواهند شد. زیرا نظامیان همواره ق

ادامه مطلب ...

برده داری مدرن

02/07/2018 | دیگران

گذار جوامع از سنت به مدرنیته، این باور را با خود داشته است که زمان برده‌داری به سر رسیده و مردم بر سرنوشت خویش حاکم شده‌اند. عموماً باور بر اینست که ب

ادامه مطلب ...

سعادت چیست و سعادتمند کیست؟

02/07/2018 | دیگران

سعادت، سعادت‌مندی، کامرانی و امثال این‌ها اصطلاحاتی اند که برای همه آشنا بوده و بارها به گوش شنیده شده اند. در خصوص‌شان نظریات و گفت‌وشنودهای متفاوتی

ادامه مطلب ...

ما مخالف نظام نبودیم، نیستیم و نخواهیم بود!

02/07/2018 | دیگران

این یک حقیقت انکار ناپزیر است که مجاهدین متقاعد افغانستان و رهبران قومی بعد از کشمکش‌های زیاد داخلی، که منجر به ویرانی‌های خانمانسوز در عرصه‌های مختلف

ادامه مطلب ...

مسلمانان میانه رو، بهترین ابزار امریکا در جنگ با اسلام

02/07/2018 | دیگران

بعد از جنگ جهانی دوم و قدرت‌گرفتن امریکا در سطح جهانی، این کشور دانست که تنها اتحاد جماهیر شوروی(حامل ایدیولوژی کمونیزم) رقیب‌اش نیست، بلکه رقیب دیگری

ادامه مطلب ...