سهیل صالحی

نویسنده و مترجم
سهیل صالحی متولد کابل و در بخش زبان و ادبیات انگلیسی دارای مدرک لیسانس می‌باشد. وی در بخش های سیاسی و اوضاع جاری امت اسلامی نوشته‌های را به نشر رسانده است.

 نظریات و تبصرها بر مقالات: 11   میزان بازدید کننده گان: 0٪  
fb محل بحث نظر
فصل دوم استراتیژی امریکا؛ ادامه جنگ و وحشت

اخیرأ رسانه های مختلف خبر از استراتیژی جدید امریکا می دهند. استراتیژی که طرح آن از سوی مشاور ارشد نظامی و پالیسی خارجی رئیس جمهور امریکا پیشنهاد شده است که به گفته مقامات بلند پایه امریکایی بن بست موجود را در افغانستان خواهد شکست. از جانب دیگر، این استراتیژی یکبار دیگر امریکا را وارد جبهات جنگ در افغانستان می نماید. این در حالیست که این استراتیژی شامل افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان می شود و هم چنان صلاحیت راه اندازی حمله های گسترده تر را علیه مخالفین دولت فراهم می سازد.

06/14/2017

امریکا؛ بحران بی عدالتی و شکاف طبقاتی!

واژه نژاد پرستی یا تبعیض نژادی اندیشه برتر دانستن یک نژاد بر نژاد دیگر است. این واژه اجتماع آدمی را به طبقات زیر دست و زبر دست تقسیم کرده و چنان اندیشه ی را حکم فرما می سازد که گویا خلقت انسان بالای این تفکر شوم استوار است و انسان ها به همین اساس از همدیگر تفکیک می شوند. این تفکر شوم گره محکمی با تاریخ بشریت خورده و باعث شده است تا اکثریتی که خود را با در نظر داشت همین اندیشه برتر می دانستند، حقوق اقلیت ها را زیر پا کرده و آن ها را همانند ابزاری برای ایجاد سهولت در زندگی خود استفاده کنند.

08/11/2016

اطفال مسلمان؛ نسلی گمشده، آینده نامعلوم!

آینده ملت ها را نسل جوان آن رقم خواهند زد، نسل جوانی که بزرگ ترین سرمایه برای ملت خود به شمار می روند. از این رو، می طلبد تا بالای آن ها سرمایه گزاری صورت گیرد و هر آن امکاناتی که این نسل را می تواند به پختگی برساند؛ در اختیار شان گذاشته شود. بدون شک که امت مسلمه بیشتر به این نسل ضرورت داشته، نسلی که شدیدأ آسیب پذیر بوده و به راحتی می توان آن ها را جهت داد یا بسوی افکار و مفاهیم دموکراسی-سرمایه داری که در نتیجه حاکمیت نظام حاکم در اذهان آن ها جای می گیرد و یا هم بسوی افکار و مفاهیم ناب اسلامی که بی تردید با آن چه دموکراسی-سرمایه داری با آن ها انجام می دهد، متفاوت است.

07/04/2016

ماه رمضان؛ یاد آور فتح و خاطراتِ پیروزی های بزرگ!

ماه مبارک رمضان یاد آور فتح و خاطرات پیروزی های بزرگ در تاریخ امت مسلمه است. این ماهِ مبارک خاطرات فراموش ناشدنی را در خود جا داده که هر ازچند گاهی از ما می طلبد تا برای تسکین خاطر و ایجاد انگیزه در خود، سیری به گذشته داشته و از حماسه آفرینی های بزرگان آن دوران نام ببریم. این ماه مبارک همواره مژده دهنده ای پیروزی برای امت مسلمه بوده و با آمدنش عطش پیروزی و غالب شدن بر دشمنان را در دل های مسلمانان شعله ور می ساخت. از جانب دیگر، با آمدن این ماه زنگ خطر برای دشمنان به صدا در می آمد. آن ها در تقابل با مسلمانان یا می ایستیدند و می جنگیدند که در آن صورت چانسی برای پیروزی نداشتند و یا میدان را رها کر

06/10/2016

!حکومت وحدت ملی؛ دولت مردم فریب

.حکومت وحدت ملی با دادن وعده های دروغین و دست زدن به یک سلسله اقدامات نمایشی آغاز به کار کرد، تا بدین وسیله اعتماد مردم افغانستان را جلب نموده و نوید آینده ای روشن برای مردمان این سرزمین باشد. از جانب دیگر نشان دهد که با راهکار جدید و متفاوت برای مقابله با مشکلات به میدان آمده و مردم افغانستان می توانند به آینده خود خوشبین باشند

04/23/2016