ماه رمضان؛ یاد آور فتح و خاطراتِ پیروزی های بزرگ!
06/10/2016 | سهیل صالحی

    جالبیت   |  

4.7

5/


ارزیاب کنندګان:7

ماه مبارک رمضان یاد آور فتح و خاطرات پیروزی های بزرگ در تاریخ امت مسلمه است. این ماهِ مبارک خاطرات فراموش ناشدنی را در خود جا داده که هر ازچند گاهی از ما می طلبد تا برای تسکین خاطر و ایجاد انگیزه در خود، سیری به گذشته داشته و از حماسه آفرینی های بزرگان آن دوران نام ببریم. این ماه مبارک همواره مژده دهنده ای پیروزی برای امت مسلمه بوده و با آمدنش عطش پیروزی و غالب شدن بر دشمنان را در دل های مسلمانان شعله ور می ساخت. از جانب دیگر، با آمدن این ماه زنگ خطر برای دشمنان به صدا در می آمد. آن ها در تقابل با مسلمانان یا می ایستیدند و می جنگیدند که در آن صورت چانسی برای پیروزی نداشتند و یا میدان را رها کرده و جان به سلامت می بردند.
آری! طبیعت این ماه مبارک ارمغان آور رویدادهای بزرگ و بیاد ماندنی در تاریخ امت مسلمه است. رویدادهایی عظیمی که عظمت و بزرگی امت مسلمه را به رخ دشمنان اش کشانیده و به نحوی برای آن ها خط و نشان می کشید.
رویدادهای بیشماری در ماه مبارک رمضان در تاریخ امت مسلمه اتفاق افتاد که تاریخ گواه آن است. از این رو، به ذکر چند رویداد بزرگ و سرنوشت ساز پرداخته تا باشد که یک بار دیگر روحیه یی جنگنده گی و مبارزه طلبی در دل های این امت برای گسترش پیام الله سبحانه وتعالی روشن گشته و همانند سلف خود دشمنان خود را با نعره های پیروزی بهراسانیم.
نبرد قادسیه: این نبرد منحیث یک رویداد سرنوشت ساز در دل تاریخ امت مسلمه با خط زرین نقش بسته است. قادسیه یاد آورد رشادت ها و جان فشانی های بسیاری می باشد. نبرد قادسیه در زمان خلافت خلیفه دوم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به فرماندهی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله و عنه در ماه رمضان سال 15 هجری واقع گردید. سپهسالار و مرد بزرگ اسلام سعد بن ابی وقاص با لشکری 4 و یا هم 6 هزار نفری برای پیروزی در این جنگ رهسپار سرزمین عراق شدند. جانب دیگر که فارسی ها قرار داشتند، رستم را به عنوان فرمانده خود انتخاب کردند. وی با لشکری 80 هزار نفری برای مصاف با لشکر مسلمانان آماده شد. مسلمانان در این جنگ با توکل به الله به پیش رفته تا این که در آن پیروز گشتند، و سر لشکر شان که در حال فرار بود را دستگیر کرده نابود ساختند.
فتح اندلس: فتح سرزمین اندلس/اسپانیا به دست فرمانده رشید اسلام حضرت طارق بن زیاد رضی الله عنه در رمضان سال 92 هجری صورت گرفت، و با ورود اسلام به اسپانیا زندگی مردمان آن از این رو به آن رو گشت! چنان تغییری در زندگی شان رونما گردید که تصور آن نیز در نزد شان محال بود؛ اما اسلام با ورودش نه تنها اسپانیویّان بلکه اروپا را نیز دگرگون ساخت. سپهسلار و نابغه ی بزرگ اسلام با فتح اندلس خود را به تاریخ معرفی کرد تا نام اش ماندگار بماند. در این فتح بزرگ نه هزار مسلمان با اراده آهنین و ایمان راسخ با الله سبحانه وتعالی در مدت چند ماه تمام سرزمین اسپانیایی کنونی را به تصرف خود در آوردند.
ماه رمضان ماه حرکت و پیروزی است، ماهی که با آمدن اش فتوحات بزرگی نصیب امت مسلمه گردیده است. فتوحات مسلمانان در این ماه مبارک پیام بزرگی را برای ما که دست از تلاش برای تحقق آرمان های اسلام برداشته ایم، می رساند. این ماه مبارک بیانگر این است که مسلمانان در هیچ حالت از رسانیدن پیام حق دست بر نمی داشتند و همواره برای رسیدن به این امر بزرگ سعی و تلاش خسته گی ناپذیر خود را به خرج می دادند. پس به امید روزی که یکبار دیگر رمضان ارمغان آور فتوحات بزرگ و شکوهمند برای امت مسلمه باشد.


    جالبیت  
|  

4.7

5/


ارزیاب کنندګان:7   ارسال نظر