موضوعات مبحاثه


مصدق سهاک

تحلیل‌گر مسایل سیاسی و اقتصادی
وی در کابل متولد شده و تحصیلات خود را تا مقطع ماستری در اقتصاد ادامه داده است. از وی تحلیل‌ها و مقالات زیادی در رسانه‌های معتبر به‌نشر رسیده است.

 نظریات و تبصرها بر مقالات: 20   میزان بازدید کننده گان: 0٪  
موضوعات