دیگران

 نظریات و تبصرها بر مقالات: 245   میزان بازدید کننده گان: 0٪  
fb محل بحث نظر
اجتناب از کفر و شرک و مُردن با ایمان قسمت اول

اجتناب از کفر و شرک و مُردن با ایمان قسمت اول

07/16/2018

استفاده از بیرق‏های سیاه وسفید در عهد خلفاء راشدین

استفاده از بیرق‏های سیاه وسفید در عهد خلفاء راشدین

07/10/2018

حکم قرارداد دوینی و نصفه گی که در افغانستان رایج است

حکم قرارداد دوینی و نصفه گی که در افغانستان رایج است

07/07/2018

سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم : قسمت بسیت دوم جلاوطن کردن بنی قینقا

سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم : قسمت بسیت دوم جلاوطن کردن بنی قینقا

07/05/2018

خانه‌ای امن برای زنان یا پناهگاه عنکبوت برای آنان!

کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید که در سال گذشته(۱۳۹۶) بیش از ۵۰۰ زن افغان از منزل شان فرار کرده‌ اند. بر اساس گزارش این کمیسیون، عوامل اصلی فرار دختران از خانه‌های‌شان، نقض حقوق بشر، خشونت‌های خانوادگی و فریب خوردن برخی دختران جوان توسط پسران می‌باشد. (منبع: شبکۀ بی بی سی 5 سپتمبر 2018م)

06/29/2018