دیگران

 نظریات و تبصرها بر مقالات: 215   میزان بازدید کننده گان: 0٪  
fb محل بحث نظر
نافرمانی از نظام حاصل بی باوری به آن است

افغانستان سرزمینی است که همواره مردم آن توسط دولت وعده‌ای به اصطلاح روشن‌فکر، متهم به قانون‌شکنی و عدم پیروی از آن می‌شوند. در واقع چنین است؛ مردم چندان توجهی به نظام و قانون نداشته و اغلباً در پی گریز و دور زدن آن هستند، تا قوه جبریه‌ای بالای‌شان حاکم نباشد، ازین‌رو از احکام قانون و دستورات دولت پیروی نمی‌کنند.

02/20/2018

باید عزت‌مان را از امریکا پس بگیریم!

سه امپراتوری، از انگلیس گرفته تا شوروی و حالا هم امریکا، بر اساس طاغوت در عصر، که قرآن کریم در آسمان نه؛ بل در زمین قرار دارد، قدرت‌چلانی کردند. اکنون حضور امریکا با همکاری قدرت‌های بزرگ دنیا در مأموریت مبارزه علیه تروریزم(اسلام) و غلبه بر زمین و زمان مسلمانان، این را نشان می‌دهد که رهبران امت هیچ قدرتی برای حفظ، و ثبات زندگی عادی‌شان ندارند؛ در حالی‌که حق رهبری از آن ایشان است.

02/20/2018

راهبردهای امریکا؛ تباهی ملت‌ها

امریکا که امروز در هِرم قدرت جهانی قرار دارد و بخاطر کسب منافع و جهت بقای خود در کره خاکی به‌حیث ابرقدرت جهانی از پیمان‌ها، پلان‌ها، برنامه‌ها و راهبردهایش به‌حیث آله‌ابزاری کار می‌گیرد، تا به این بقای خود طول حیات بخشد. در اصل امریکا در میدان زدوبندهای جهانی بازنده و عقب‌مانده است؛ در حالی‌که دیگران امریکا را به‌حیث کشور اقتصادی و حامی حفظ پدیدۀ دموکراسی، حقوق‌بشر وغیره می‌دانند؛ این درحالی‌ست که ماشین تطبیق اهداف امریکا وابسته به بود و نبود دیگر ملل‌ها و کشورهاست.

02/20/2018

تنش ها میان سیاست گران؛ چالش جدید وحدت ملی؟

در این اواخر دیده میشود که علاوه بر نابسامانی های امنیتی، محدودیت های اقتصادی، مشکلات اجتماعی و…، تقابل قدرت های محلی مشکلی دیگر بر مشکلات مردم افزوده است. در شرایطی که مردم افغانستان شاهد وقایع بد امنیتی اند، مقامات بلندپایه دولتی که از قدرت نسبتاً قوی مردمی برخوردار هستند در مقابل دولت قرار گرفته و چالش جدی بر ضد دولت به اصطلاح وحدت ملی خلق کرده اند.

02/20/2018

ایران و نقش خاینانۀ آن

ایران، با دولت آخندی تحت نام جمهوری اسلامی ایران، از دیر زمانی بدین‌سو خود را پرچم‌دار اسلام و ادعای یگانه دولت اسلامی می‌کند و این در حالی است که مردم ایران هرازگاهی مخالفت خود را با رژیم و نظام آن، با راه‌اندازی مظاهرات گسترده، به نمایش می‌گزارند. مردم ایران دولت را با چشم یک دولت مستبد و ظالم نگریسته و از سیاست‌های دولت ایران همواره انتقاد می‌نمایند؛ ولی از جهات مختلف دولت ایران چنان وضعیت داخلی آن را پوش نموده و چنان مخالفین را سرکوب می‌نماید که کمتر کسی از آن با خبر بوده و از طبل واقعی آن می‌دانند.

02/20/2018