حقوق بشر، مفکوره ی میان خالی!
10/09/2016 | دیگران

    جالبیت   |  

5.0

5/


ارزیاب کنندګان:3

غربی ها جهت رسیدن به اهداف درازمدت شان نیاز به وسایل و مفکوره های دارند که توسط آن مردم را اغفال کرده و از آن ها در لباس حامی و دوست استفاده کرده تا منافع خویش را تأمین کنند. زمانی که امریکا در سال 2008م به بحران اقتصادی مواجه شد، مفکوره ی جهانی شدن را جهت مهار ساختن بحران مالی ابداع کرد که بعدها حیثیت استعمار نوین را بخود گرفت و به عنوان حربه قوی در برابر ملت ها و کشورهای فقیر استفاده شد.
مفکوره ی حقوق بشر نیز از جمله همان مفکوره هایی است که غرب به ویژه امریکا از آن به منظور تأمین منافع خویش استفاده می کند. اگر به جهان امروز دقیق دیده شود مفکوره های؛ چون: دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، حقوق زن وغیره همه وسایلی اند که غرب به منظور کسب منافع خویش از آن استفاده می کنند.
جنایاتی را که غربی ها در جهان مرتکب می شوند هیچ انگشتی انتقاد بسوی آن ها بلند نمی شود-نه از طرف حامیان حقوق بشر و نه هم سایر سازمان های جهانی- چون: از دیدگاه آن ها تنها غربی ها بشر اند و باید از حقوق آن ها دفاع شود؛ سوری ها، یمنی ها، عراقی ها، مسلمانان برما و کشمیر، افغان ها و در مجموع مسلمانان بشر نیستند و حقوق بشر هم برای آن ها ساخته نشده است!
امروز سرزمین های اسلامی غرق در خون است هم چنان درین اواخر حمله های زمینی و هوایی بالای مردم حلب در سوریه حکایت تلخ از واقعیت چنین سازمان ها دارد که چرا کاری نمی کنند. مسلمان ها در سرتاسر جهان مورد قتل، شکنجه، هتک حرمت و حتی سوزانیده می شوند؛ اما کیست که به داد آن ها برسد و غمخواری کند.
این چنین سازمان ها در دام هوس بازی های امریکا افتاده اند و هیچ عکس العملی را مخالف پالیسی های امریکا انجام داده نمی توانند. آن ها فقط نظاره گر وضعیت رقت بار مسلمانان اند، مخصوصاً در سوریه که فاجعه ی انسانی در آن جریان دارد. پس باید بدانیم که کفار به هیچ عنوان غمخوار ما مسلمانان تحت عنوان حقوق بشر و غیره قرار گرفته نمی توانند و تنها ناصر ما الله سبحانه وتعالی است وبس.

نویسنده: انجنیر بیژن ماهر


    جالبیت  
|  

5.0

5/


ارزیاب کنندګان:3   ارسال نظر