دانشگاه‎ها مکان تمثیل ارزش‎های دموکراسی
11/26/2017 | دیگران

    جالبیت   |  

4.7

5/


ارزیاب کنندګان:12

نویسنده: قیس محمدی
جوانان و نوجوانان، اعم از طبقه ذکور و اناث که یک بخش بزرگ از پیکره جامعه را تشکیل می‎دهند، مورد هجوم این آزادی‎های کاذبانه قرار می‎گیرند و از این‎که نظام‎های تدریسی مکاتب و دانشگاه‎ها، تنظیم شده بر اساس ارزش‎های دموکراسی‎اند، جوانان مسلمان بیشترین آسیب را می‎بینند.
در واقع دانشگاه است که هر فرد به خود حق می‎دهد تا از هر نوع طرز دیدگاه یا عقاید حمایت، دعوت و دفاع نماید؛ ولو مخالف ارزش‎های اسلامی باشد. هم‎چنان می‎توان از بی‎حجابی زنان در محیط دانشگاه‎ها اشاره نمود که زنان و دختران مسلمان با الگوی غربی تبرج نموده و مایه تحریک جوانان مسلمان می‎شوند که در پخش فحشاء و توسعه‎ی فساد اخلاقی نقش بارز داشته که خود سبب آشفتگی‎های اجتماعی می‎گردد.
بر علاوه، افراد در این محیط آزاد است، با هر کس خواست رابطه برقرار کند، می‎تواند و این امر برای هر صاحب بصیرت آشکار است؛ چون فاصله میان دختران و پسران خیلی‎ها نزدیک بوده، از این‎رو، نسبت به پیشرفت هر کار دیگر، تأمین روابط نامشروع میان دختران و پسران رشد چشم‎گیر دارد.
روی هم‎ رفته، این محیط زمینه را مساعد می‎سازد تا میان زنان جوان و مردان جوان خلط صورت گیرد که این خود به تنهایی عامل تمام امراض اجتماعی بوده؛ چون این فرصت‎ها باعث سوء استفاده روابط میان زنان و مردان می‎گردد.
اکثراً این اتفاق می‎افتد که اکثریت افراد دانشگاهی زنانی را که جلب توجه کرده‎اند و با آن‎ها ارتباط برقرار نموده‎اند، فقط برای وقت‎گزرانی و یا هم سوء استفاده، این عمل را انجام می‎دهند که با این عمل زندگی آینده زنان را تباه می‎سازند و حتی عامل بعضی خودکشی‎ها همین مسئله است.
پس با درک این مسئله که ما مسلمانان با نظام دموکراسی بیگانه هستیم و می‎دانیم که تمام این اعمال در سایه جمهوری‎های فعلی که تطبیق کننده دموکراسی و حمایت کننده ارزش‎های آن هستند، زمینه‎سازی می‎شود تا به این شکل نسل آینده مسلمانان را یک نسل فاسد و متأثر از ارزش‎های دموکراسی تربیه نمایند.
در حالی‎که در دولت اسلامی، نظام تعلیمی کاملاً متفاوت از نظام‎های تعلیمی در نظام دموکراسی است و از هر نوع مجرای که فساد در میان زنان و مردان رخنه کند، جلوگیری می‎نماید. به خصوص از خلط زنان و مردان در چنین محیطی‎که بعضی اوقات حتی خلوت صورت می‎گیرد؛ چون تنها دولت و نظام اسلامی حیات سالم اجتماعی را ضمانت می‎کند.


    جالبیت  
|  

4.7

5/


ارزیاب کنندګان:12   ارسال نظر