چرا طلوع نیوز شایسته ی جایزه ی کیت ویب شد؟!
02/02/2017 | دیگران

    جالبیت مقاله   |  

4.9

5/


ارزیاب کنندګان:8

کیت ویب جایزه ای است که همه ساله از طرف خبرگزاری فرانسه برای رسانه ای درنظر گرفته می شود که در آسیا از مناطق جنگی گزارش تهیه نماید. نظر به گفته ی خبرگزاری فرانسه: «این جایزه برای طلوع نیوز بخاطر تهیه ی گزارش ازجنگ هلمند، کندز و کشته شدن کارمندان آن در اثرحمله ی انتحاریی سال گذشته در نظرگرفته شده است.» درحالی که از جنگ های افغانستان تنها طلوع نیوز گزارش نمی دهد؛ بلکه همه رسانه های داخلی چنین کاری را انجام می دهند؛ اما پرسش این جاست که چرا جایزه برای یک رسانه در نظر گرفته می شود.
معمولاً جایزه های بین المللی برای رسانه هایی در نظرگرفته می شود که پالیسی قدرت های بزرگ دنیا را تعقیب و تطبیق نمایند. پلان های رسانه ها قسمی ترتیب می شوند تا منافع قدرت ها و دولت ها بر آورده شود؛ حتی سفارت خانه ها و استخبارات غربی بعد از اشغال یک سرزمین، رسانه ای را بخاطر ذهنیت سازی و جهت دادن اذهان مردم می سازند تا به ساده گی بتوانند فضای عمومی را کنترول نمایند.
در قسمت طلوع نیوز چیزی که بسیار مهم است، این که واقعیت جنگ های افغانستان را طوری به تصویر می کشید که گویا عامل جنگ درین سرزمین، طالبان و استخبارات پاکستان است. درحالی که ریشه ی تمام جنگ های امروزه ی دنیا و بخصوص جنگ هلمند و کندز برمی گردد به منافع امریکا، از یورانیم هلمند تا تهدید روسیه در شمال این کشور.
امریکا ازسال ۱۹۲۹ الی ۱۹۳۳م، به یک رکود اقتصادی مواجه شد و سرانجام با آغاز جنگ جهانی دوم، این کشور به طرف های درگیر جنگ سلاح های زیادی را به فروش رسانید که جنگ جهانی دوم وسیله ی بیرون نمودن امریکا از رکود اقتصادی گردید. در نتیجه مفکرین و سیاست مداران امریکایی به این نتیجه رسیدند که اگر در دنیا جنگ باشد، اقتصاد ما رونق پیدا می کند. همه می دانند که جنگ وسیله ای به حرکت آوردن چرخ استعماری و اقتصادی امریکاست؛ برعکس طلوع نیوز تلاش می نمود تا اذهان عامه را گمراه ساخته و این شیاطین را به مردم فرشته معرفی نماید.
از طرف دیگر، این رسانه شبانه روزی مصروف پخش فرهنگ غربی به جوانان می باشد. متاسفانه بالای یک تعداد تاثیر هم نموده است، در برابر جنایت های امریکا مردم خاموش است و همه می بینند که نیروهای اشغالگر، مسلمانان را زیر نام تروریست به شهادت می رسانند یا روانه ی زندان می کنند، از طرف شب وارد خانه های مسلمانان گردیده زنان را تلاشی و حتی در بعضی موارد با خود می برند؛ اما این رسانه ها به ویژه طلوع نیوز ازین گونه اتفاقات چشم می بندند.
حالا قضاوت با شما، رسانه ای که شیطان را فرشته و عامل خیر و هدایت را افراطی معرفی نماید و مفکوره های غربی که انسان ها را بی غیرت می سازد، زیر نام تمدن ترویج کند و هم چنان فرهنگی که مسیر سعادت و جنت را به بشریت نشان داده و از جهنم نجات می دهد، تحجر معرفی نماید؛ پس کدام رسانه ای شایسته تر از طلوع نیوز برای جایزه ای کیت ویب است؟!

نویسنده: سیاوش بدخشی


    جالبیت مقاله  
|  

4.9

5/


ارزیاب کنندګان:8   ارسال نظر