باید عزت‌مان را از امریکا پس بگیریم!
02/20/2018 | دیگران

    جالبیت   |  

4.5

5/


ارزیاب کنندګان:2

نویسنده: عبدالحمید تخاری
سه امپراتوری، از انگلیس گرفته تا شوروی و حالا هم امریکا، بر اساس طاغوت در عصر، که قرآن کریم در آسمان نه؛ بل در زمین قرار دارد، قدرت‌چلانی کردند. اکنون حضور امریکا با همکاری قدرت‌های بزرگ دنیا در مأموریت مبارزه علیه تروریزم(اسلام) و غلبه بر زمین و زمان مسلمانان، این را نشان می‌دهد که رهبران امت هیچ قدرتی برای حفظ، و ثبات زندگی عادی‌شان ندارند؛ در حالی‌که حق رهبری از آن ایشان است.
این امت چرا حقارت، خفت، غلامی و مزدوری را باقیمت از دست دادن نفت، گاز، یورانیم، خون جوانانش و توهین و بی‌حرمتی به مقدساتش می‌خرد؟ چرا ریموت کنترول امت مسلمه به دست ددمنشانی؛ چون: کری، متی یوس و ترامپ است؟ چرا برای زخم جراحی شدۀ سرزمین پهناور اسلامی جشن استقلال می‌گیرید؟ تابلیتی‌که این‌گونه اثر کرده و غفلت بی‌پایان را به گوشِ، حتی با هوشان مسلمان زده است، چی نام دارد؟
هزاران تابوتی‌که از سنگر مبارزه بر شانه‌های مسلمانان بالا می‌شوند، چرا بنام حق قربانی میدان منافع امریکا می‌شوند و چی وقت خواهند فهمید، که صدای الله اکبرشان به استخبارات امریکا نفع می‌رساند. شاید مبارزه علیه امریکا، قربانی‌ها و خون‌ها بگیرد؛ اما بهتر از آن است که امروزه می‌میریم و کشته می‌شویم؛ اما نمی‌دانیم چرا؟
سلامتی زمین و ساکنین آن وابسته به هدایت و کنترول درست و صحیح اهل زمین است، اما بشر را کاملاَ ره‌گم کرده‌اند، که نمی‌دانند رهبران‌شان آن‌ها را به سوی سرابی‌که آنسویش نه تنها آب ندارد؛ بلکه آتش است، به پیش می‌برند. بدتر از همه این‌که بشر و حتی اکثر همین رهروان اسلام نمی‌دانند که راه‌حل‌شان کجاست و صدای ما را هم نمی‌گذارند که به گوش‌شان برسد.
با وجودی‌که به راه‌حل‌های ما از روی بی‌اعتنایی، غفلت و تنبلی، بی‌پروا و بی‌میل هستند، همیشه صدا می‌زنیم و صدا می‌زنیم و باز می‌گویم و می‌نویسیم، عزتی را که امریکا به واسطه‌اش اربابی می‌کند، از بی‌اتفاقی سران امت مسلمه بدست آورده است. این عزت، سلطه و رهبری، میراث دانه دانه فرزندان اسلام است. پس بیایید با ما، تا عزت‌مان را از امریکا پس بگیریم.


    جالبیت  
|  

4.5

5/


ارزیاب کنندګان:2   ارسال نظر