پنج واقعه مهم در دهه دوم ماه مبارک رمضان
06/21/2016 | مصدق سهاک

    جالبیت   |  

4.8

5/


ارزیاب کنندګان:7

دهه دوم ماه مبارک رمضان که به دهه مغفرت مشهور است، در این دهه مسلمانان به مبارزه، جهاد و فتوحات شان ادامه دادند و پیروزی های بی شماری را بدست آوردند.
واقعه اول ـ پیروزی خلافت عثمانی بر صفویان در جنگ "شماهی":
در11 رمضان 986 هـ برابر با 11 نوامبر 1578 میلادی عثمانیها بر صفویان در جنگ "شماهی" در قفقاز پیروز شدند. در این جنگ لشکر صفویه پانزدههزار کشته داد. خلافت عثمانی با این پیروزی، موقف خود را در سطح بین المللی مستحکم تر ساخت.
واقعه دوم ـ رسیدن عمر بن خطاب به فلسطین وفتح بیت المقدس:
در 13 رمضان  15هـ برابر با 18 اکتبر 636 میلادی امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه بعد از جنگهایی زیاد در راستای فتح شام، بهفلسطین رسید و کلیدهای شهر قدس از صفرنیوس حاکم عیسوی بدست او داده شد و این شهر مقدس و قبله اول مسلمانان را فتح کرد. او در نامه ای به مردم نوشت که جان و اموالشان در امان است.
واقعه سوم ـ سیطره مسلمانان بر سرقوسه:
در14 رمضان سال 264هـ برابر با 19 می 878 میلادی مسلمانان توانستند بر شهر سرقوسه در جزیره صقلیه مسلط شوند. سرقوسه شهر و بندرى در مشرق جزيره سيسيل(صقلّيّه)، در ايتالياست كه در حال حاضر آن را انّاى گويند.
واقعه چهارم ـ پیروزی دولت عثمانی بر روسیه:
در15 رمضان 1224 هـ برابر با 24 اکتوبر 1809میلادی دولت عثمانی بر روسیه در جنگ تاتاریج پیروز شد. در این جنگ 10 هزار سرباز روسی کشته شدند.
واقعه پنجم ـ وفات سیف الله خالد بن ولید:
در 18 رمضان 21هـ برابر با 20 اگست  642 میلادی شمشیر برهنه الله سبحانه و تعالی "خالدبن ولید" صاحب تعداد زیادی از فتوحات و پیروزی ها بر علیه دو امپراتوری ایران و روم در گذشت، همه زندگی او در جهاد در راه الله گذشت.


    جالبیت  
|  

4.8

5/


ارزیاب کنندګان:7   ارسال نظر