اسلام معتدل: گرگی در لباس میش
06/05/2016 | مصدق سهاک

    جالبیت   |  

4.1

5/


ارزیاب کنندګان:20

وزارت حج و اوقاف افغانستان از چاپ و نشر کتاب‌ هایی به‏ منظور مبارزه با افراط‌ گرایی خبر می ‌دهد. محتوای این کتاب ‌ها در مورد رویکرد معتدل و میانه از اسلام است و در آینده نزدیک این کتاب‌ ها به ‏ملاهای مساجد توزیع ‌می ‌شود تا براساس آن خطبه‌ های شان را تنظیم نموده و اسلام معتدل و میانه را ترویج دهند.
هدف وزارت حج و اوقاف از اسلام معتدل، نزدیک ساختن ارزش ‌‌های اسلامی با ارزش ‌‌های غربی و در نهایت اسلامی ساختن ارزش ‌‌های غربی می ‌‌باشد؛ چون علمای طرفدار ارزش ‌های سکولریستی یا اسلام معتدل، قاعده ‌‌ی دارند بنام «اَسّلَمَه» یا به‌ تعبیر بهتر، اسلامی سازی؛ آن ‌ها هر مفهوم کفری را با عبور از این قالب اسلامی می‌ سازند؛ مانند: دموکراسی اسلامی، آزادی ‌های اسلامی، پارلمان اسلامی، بانک ‌داری اسلامی، سود اسلامی، حقوق بشر اسلامی، انتخابات دموکراتیک اسلامی، کفر اسلامی(جمهوری اسلامی)، بازار آزاد اسلامی و... بعید نیست که روزی برسد که زنا و شراب را نیز اسلامی سازند!
همچنان، پخش مفکوره ‌‌های غیر اسلامی از قبیل: حضور نیروهای استعمارگر ضرورت است، پیمان استراتیژیک و امنیتی با دولت ‌های استعمارگر از دیدگاه اسلام مشکل ندارد، اختلاط مرد و زن جواز دارد، جهاد در برابر استعمارگران جرم است، در مقابل توهین به‏ مقدسات اسلامی سکوت اختیار کرد؛ زیرا الله خودش از دین خود دفاع می ‏کند، نیز جزء از اهداف اسلام معتدل است.
در نهایت هدف ترویج اسلام معتدل، محبوس ساختن افکار علما در مسائل فروعات، جزئیات و مندوبات بوده تا چنان سَر شان در مسائل جزئیات گرم باشد تا ده‌ ها کتاب قطور در مورد فضلیت مسواک، ده‌ ها مقاله در مورد شکننده‌ های وضو بنویسند و ده ‌‌ها کنفرانس در مورد  فواید طبی ریش ماندن برگذار کنند؛ ولی یک کلمه از لزوم حاکمیت اسلام و برپایی دولت خلافت به‏ زبان نیاورند و یک حرف از نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تعلیمی و سیاست خارجی اسلام نگویند.
در حقیقت، اسلام معتدل همان نوع اسلام ساخته و پرداختۀ امریکای استعمارگر است که منافع این کشور را تأمین نموده و در لباس دین همچو گرگ، امت اسلامی را به ‏یوغ بکشد. امریکا به‏ کمک مزدورانش خواهان گسترش اسلام معتدل در سرزمین ‌های اسلامی می‌ باشد؛ چون هیچ خطر و گزندی را از این ناحیه احساس نمی‌‌ کند، و اسلام معتدل را برای جلوگیری از نفوذ اسلام سیاسی و تطبیق کامل، دسته جمعی و انقلابی شریعت اسلامی ترویج می ‌دهد.
غرب این کار را توسط یک مشت مزدوران خاین و علمای درباری به ‏پیش می ‌برد تا اذهان مردم را در مسایل فروعات درگیر و از بیداری فکری-سیاسی دور ساخته و در لاک انحطاط فروبرند. چنانچه در این اواخر بعضی از برنامه‌ ها در رسانه‌ های شنیداری و دیداری در افغانستان به نشر می‌ رسد که هدف آن رویکرد به اسلام معتدل می‌ باشد تا پایه‌ های استعمار را تقویت و ارزش ‌های اسلامی را زیر پرسش ببرند. 

    جالبیت  
|  

4.1

5/


ارزیاب کنندګان:20   ارسال نظر