قیمت خون یک افغان چند است؟!
10/30/2016 | مصدق سهاک

    جالبیت   |  

4.8

5/


ارزیاب کنندګان:9

ملل متحد در گزارشی اخیر خود گفته است که در شش ماه اول سال ۲۰۱۶ میلادی دست کم ۱۶۰۱ فرد ملکی کشته و ۳۵۶۵ تن دیگر زخمی شده اند. از این میان تقریباً یک سوم تلفات را کودکان تشکیل می دهند. هم چنان در یکی از مرگ بارترین حملات در دهمزنگ کابل نزدیک به 400 تن کشته و زخمی شده اند.
خشونت ها در افغانستان با گذشت هر روز بیشتر و گسترده تر می گردد. دولت افغانستان از تأمین امنیت اتباع خود به کُلی عاجز مانده است. دولت بجای تأمین امنیت و حفظ زندگی مردم، دست به ابتکار دیگر زده و برای خاموش نمودن احساسات مردم برای آن ها غرامت می پردازد!
این غرامت برای قربانیان حملات انتحاری، قربانیان نیروهای امنیتی پرداخت شده و شامل یک بار حج بیت الحرام، یکصد هزار افغانی پول نقد، در بعضی اوقات یک اپارتمان و یا امتیازات پیش پا افتاده ای دیگر به‌ خانواده مقتول می باشد. جالب اینجاست، اکثراً این غرامات تادیه نمی شود یا این که در اثر فسادی در ادارات دولتی وجود دارد، خانواده مقتول مجبور است تا نیمی از غرامت را رشوت بدهد تا نیم دیگر آن را بدست بیاورد.
از سوی دیگر بعضی اوقات نیروهای اشغالگر خارجی نیز از این قاعده پیروی نموده و برای خاموش ساختن احساسات مردم بر علیه نیروهای خارجی برای خانواده مقتول بعضی از امتیازاتی را اعطا می کنند. البته نیروهای خارجی در موارد اندک این کار را انجام می هند. آن ها بیشتر در هنگام کشتن، قتل‌عام های ناشی از پرتاب بم ها بر مردم افغانستان، فقط به «معذرت» خواستن اکتفا می کنند و بس.
اما پرسش اینجاست که آیا قیمت یک انسان به اندازه یکصدهزار افغانی ارزش دارد؟ حالانکه یکصدهزار افغانی قیمت یک موتر کهنه و فرسوده هم نیست. آیا زندگی یک انسان به اندازه یک اپارتمان یا یک بار سفر حج بی ارزش است؟ در حالی که در روایات اسلامی خون یک مسلمان باارزش تر از خانه کعبه دانسته شده است.
این در حالیست که کم ترین میزان غرامت کشتن و به قتل رساندن یک انسان عادی امریکایی ده میلیون دالر تعیین شده است. با بلند رفتن شخصیت اجتماعی مقتول، میزان غرامت تا یکصد میلیون دالر نیز می رسد.
در حالی که اسلام کشتن و ریختن خون مسلمان را بدون حقّ، حرام و ممنوع قرار داده است. چنان چه الله سبحانه وتعالی در سوره مائده می فرماید: [ترجمه] «کسی که انسانی را بدون آن که جنایت و فسادی در زمین کرده باشد، به قتل برساند، گویی همه ی انسان های روی زمین را به قتل رسانده است، و هر کسی که انسانی را از مرگ نجات دهد، گویی همه ی انسان های روی زمین را از مرگ نجات داده است.» هم چنان در روایات آمده که مؤمن همه چیزش-مال، آبرو و خون او- حرام است.
با این حال، اسلام به بهترین شکل آن ارزش خون انسان ها را محترم شمرده و از ریختن آن بجز در موارد حقّ، نهی فرموده است؛ اما نظام سرمایه داری خون انسان ها را بی ارزش ساخته و آن را به پول و ارزش های مادی پائین آورده که ما شاهد چنین فجایع هولناک در زمین خدا هستیم. 


    جالبیت  
|  

4.8

5/


ارزیاب کنندګان:9   ارسال نظر