قتل عام مسلمانان بی گناه توجیهی ندارد
10/30/2016 | دیگران

    جالبیت   |  

4.5

5/


ارزیاب کنندګان:9

مردم مسلمان و مظلوم سوریه تحت بمباردمان شدید نیروهای امریکا، روسیه و مزدوران شان، حالت فاجعه باری را سپری می کنند و کسی را ندارند تا آنان را از شر کفار امان دهد؛ در حالی که مزدوران کفار در سرزمین های اسلامی که خود را در تحت سایه غلامی و وابسته گی شدید به کفار قرار داده اند، چنان چه به اشاره آن ها مسلمانان بی گناه را قتل عام می کنند و یا در امر کشتار آنان همطراز کفار قرار می گیرند.
آن ها از هیچ گونه ظلم در حق ایشان دریغ نمی کنند، در صورتی که تمام مسلمانان توانائی آن را دارند تا قدرت های استعماری را به چالش بگیرند با امکانات غول پیکر انسانی، اقتصادی، نظامی و جیوپولیتیک مبارزه نمایند، اما یگانه مانع این کار موجودیت حکام مزدور سرزمین های اسلامی است که هیچ کارشان بدون امر بادارانشان به پیش نمی رود.
در آن جا مسلمانان سوریه توسط بمب های بیرلی، شیمیایی و... به قتل می رسند، در عراق نیروهای وحشی امریکایی و دست پرورده گانش مسلمانان را ظالمانه به قتل می رسانند، در افغانستان توسط طیاره های بی پیلوت امریکایی مردم عام ملکی بمباردمان می شوند و از خانه و کاشانه شان جلاوطن گردیده شکم گرسنه این طرف و آن طرف برای بقای خانواده خود حیران و سرگردان می دوند.
در برما، مسلمانان بی گناه توسط بودائی های کافر به بدترین و فجیع ترین شکل به قتل می رسند، اما چشم بینا و گوش شنوایی نیست که فریاد و آه ناله ایشان را بشنود و ببیند که هیچ انسانی قوت تحمل دیدن آن ها را ندارد. در فلسطین مسلمانان توسط یهودی های کافر روزانه آزار و اذیت شده به ناموس شان هتک حرمت می شود و نیز خانه های شان توسط صهیونیست های ظالم تخریب و غصب می شود و حتی اگر کسی در مقابل شان ایستاده گی کند، آن را ناجوان مردانه به قتل می رسانند؛ به عین ترتیب در سایر بلاد اسلامی جنگ است و نفاق است و انتحار و ناامنی.
پس تا بکی این حالت ذلت بار را تحمل کنیم؟ مگر این وضعیت شایسته بهترین امت است؟ به هیچ صورت!
در حالی که کفار وحشی قتل ما مسلمانان را تحت نام تروریزم توجیه کرده و از زمان دور شدن سپر اصلی امت(خلافت) همه روزه سرزمین های ما رنگین به خون برادران و خواهران کوچک و بزرگ ما است و امت مسلمه کسی را ندارد تا از خون های به ناحق ریخته شده حسابی بگیرد تا این که دل مادران و پدران ما با انتقام گرفتن از مجرمین آرام گیرد.
پس  واقعاً امت ضرورت اشد به تاسیس دوباره خلافت دارد تا دست کفار را از دراز کردنش به اشغال سرزمین های ما قطع و مزدوران شان را به جزای اعمالشان برساند.

نویسنده: قیس محمدی


    جالبیت  
|  

4.5

5/


ارزیاب کنندګان:9   ارسال نظر