وکلای غرب زده، نگرانِ جمهوری!
12/07/2016 | دیگران

    جالبیت   |  

4.2

5/


ارزیاب کنندګان:19

استادان ثقافت اسلامی، در پوهنتون ها تروریست تربیه می کنند. در کتب ثقافت اسلامی، نوشته شده است: نظام حکومت در اسلام امارت و خلافت است. پس جمهوری و سلطنت چه می‏شود؟! (از گفته‏های عبدالحفیظ منصور، عضو مجلس قانون‏گذاران)
آری! نظام حکومت در اسلام خلافت و امارت است. شما که شیفته‏گان طرز زنده‏گی غرب هستید، چاره‏ای ندارید و کاری هم کرده نمی‏توانید، بیش ازین مردم ما را فریب داده نخواهید توانست.
حالا مسلمین دانسته‏اند که جمهوری نظامیست برخاسته از نگرش‏های بی‏دینی و محصولیست از تفکر اروپائی. جمهوری نظامیست که نه از ادله‏ی شرعی بر آمده و نه آن را پیامبر اسلام آورده است، نه خلفا و امامان، قول و عملی بر آن داشته‏اند. جمهوری مانند بقیه افکار غربی نه مفکوره‏اش در سرزمین‏های اسلامی شکل گرفته است، نه در میان مسلمانان واقعیت داشته و نه هم تاریخچه‏ی آن ربطی به ما دارد.
زمانی‏که اروپائی‏ها خود را از سلطه‏ی کلیسا و دین تحریف شده‏ی مسیحیت رهانیدند، برای حکومت‏داری و نظم اجتماعی‏شان نیاز به نظام داشتند، برای بدیلی ضرورت بود که جایگزین نظام‏های مطلقه گردد و دیگر حاکم، خود را نماینده‏ی خدا در روی زمین نداند.
می‏بایست آن‏گونه که مردم خود توسط نماینده‏هایشان را قانون می‏سازند، تمثیل کننده‏ی قدرت و تطبیق کننده‏ی قانون نیز با رای مردم به قدرت برسد و خواست مردم را بالایشان تنفیذ کند، که سرانجام نظامی را ساختند بنام جمهوری با مشخصه‏ی غیر دینی بودن و نظامی مبتنی بر رای و نظر مردم.
نظام جمهوری، ارمغان مصطفی کمال ملعون به سرزمین‏های اسلامیست؛ آنگاه که خلافت اسلامی را با حمایت انگلیس سقوط داد و اعلان جمهوریت کرد، ولی هرچه بود آن را پیوند اسلامی نداده بود، این بدعت ایرانی‏ها بود که جمهوری اسلامی را مطرح کردند.
اکنون فرزندان امت اسلامی بیدار گردیده‏اند و می‏دانند که نظام اسلام، خلافت است. هرچند که آن را به گروه‏های مسلح عکس العملی نسبت دهید، شما که خود را در موقف قانون‏گذاری و خدایی قرار داده‏اید، خوب می‏دانید که با آمدن خلافت، بازارتان با این‏گونه افکار غیر اسلامی سرد خواهد شد!
خلافت نظامیست که برای بشریت برنامه‏ی منظم دارد، و سیستمی است که تحت حاکمیت آن نه‏تنها مسلمانان، بلکه کفار غیر محارب نیز در امان خواهند بود و در رفاه خواهند زیست. خلافت در اسلام یک حقیقت انکار ناپذیر است و جمهوری افترایی است که هرچند اسلامی‏اش خوانند، اسلامی نمی‏شود.
همان‏گونه که آب پاک را از سرچشمه‏اش باید گرفت، نظام خلافت را از صدر اسلام باید شناخت. ما مسلمانان؛ مانند: ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین را پیشوای خود می‏دانیم و از آنان حکومت‏داری را می‏آموزیم؛ نه مانند شما از کانت، روسو، هابز و ماکیاول!
حالا فرزندان امت اسلامی می‏دانند که نظام جمهوری، ربطی با اسلام عزیز ندارد و بیش ازین، این نظام فاسد شایسته نیست که بر امت محمد صلی الله علیه وسلم حاکمیت کند. امت می‏خواهد به اصل خود برگردد، ولی آشکار است که شما تشویش جایگاه خود را دارید و از افکار نابکار تان مضطرب و نگران نظامی هستید که دوستش دارید. پس از این‏که قبلاً با شما اتمام حجت کرده‏ایم، جز این گفتنی دیگری برشما نداریم که: "موتوا بغیظکم" به خشم خود بمیرید.

عبدالرحمن فهیم


    جالبیت  
|  

4.2

5/


ارزیاب کنندګان:19   ارسال نظر